chapter1_demography

1.2 - Демографія та міграція

chapter1_demography

650–960

Хозарія панувала над етнічно різноманітним населенням тюркських, іранських, фіно-угорських, слов'янських та північнокавказьких народів та євреїв. Арабські тексти першої чверті X століття стверджують, що євреї були найменшою релігійною громадою Хозарії, а більшість становили мусульмани, християни та язичники.

У цей період євреї жили в Києві, Чернігові та інших хозарських твердинях, зокрема в Керчі та на сході Криму.

Окремі слов’янські племена розвинулись у центральній та південно-західній Україні. Перебуваючи під захистом Pax Khazarica, вони мігрували на південь водними шляхами аж до Чорного моря й поширилися на схід від Дніпра. Ці племена заснували городища, або го́роди, де навколишнє сільське населення знаходило захист у час небезпеки. Зрештою городища розрослися й стали містами, в яких ремісники створювали вироби, а купці провадили торгівлю. До IX століття на Київщині було 400 го́родів, 350 на Волині, 250 в Поділлі та 100 в Галичині. Серед найважливіших го́родів — Київ та Чернігів.

Читати більше...

Науковці вважають, що переважно осілі східні слов’яни є предками сучасних українців, росіян і білорусів (на відміну від західних слов’ян як попередників поляків, чехів та словаків та південних слов’ян колишньої Югославії). Цей висновок спирається не лише на середньовічний християнський київський літопис, а й на археологічні дослідження ХІХ століття й сучасні лінгвістичні студії.

Джерела

  • Paul Robert Magocsi, A History of Ukraine (Toronto, Second Edition, 2010, 48–49;
  • Serhii Plokhy, The Gates of Europe (New York, 2015), 18–19, 21;
  • Dan Shapira, "The First Jews of Ukraine," in Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 26, Jews and Ukrainians, eds. Yohanan Petrovsky-Shtern, Antony Polonsky (Oxford, 2014), 68;
  • Dan Shapira, "So, Who Were the Khazars?" In Tablet, 29 January 2021;
  • Omeljan Pritsak, "The Pre-Ashkenazic Jews of Eastern Europe in relation to the Khazars, the Rus' and the Lithuanians," in Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective, Peter Potichnyj & Howard Aster, eds. (Edmonton, 1988), 6–8;
  • Peter B. Golden, "Khazaria," YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe (2010).