chapter politics

4.2 - Демографія та міграція

chapter politics

1569–1648

Створення Речі Посполитої спричинилося до міграції великої кількості селян, а також до хвилі єврейської міграції на українські землі далі на схід.

На українських територіях, що їх Польща анексувала 1569 року, жило орієнтовно 937 тис. людей. Окрім того, в заселених переважно українцями Руському (Галичина), Белзькому й Подільському воєводствах, які вже входили до складу Польщі, проживало близько 573 тис. осіб. До другої половини XVI століття заселені українцями Галичина й західна Волинь, де поширилося кріпацтво, стали заселені густіше (14 жителів на квадратний кілометр), ніж східні райони Волині, Київщини та Брацлавщини (8 жителів на квадратний кілометр), де формувалися великі землеволодіння (латифундії), а селяни ще не були закріпачені.

Читати більше...

Заселення східніших українських земель відбувалося під егідою магнатів як руського (українського), так і польського походження, яким король давав офіційні посади та величезні площі землі за умови їх розвитку та залучення поселенців. Яскравим прикладом є руський князь Костянтин Василь Острозький, який станом на 1590 рік володів у Київському, Галицькому та Волинському воєводствах приблизно 1300 селами, 100 містечками, 40 замками та 600 церквами. Через кілька десятиліть родині Вишневецьких належали майже всі лівобережні землі Київського воєводства (з населенням 230 тис. жителів), тоді як на Волині 13 дворянським сім’ям належало 57 % землі.

Польські та руські магнати заохочували селян із густіше заселених західних областей мігрувати до земель, якими вони володіли, пропонуючи їм звільнення від панщини на тривалий період та інші поступки. Вони також запрошували євреїв (й представників інших народів) оселятися й допомагати розвивати економіку в приватних містах, що їх вони засновували, та управляти величезними, нещодавно придбаними маєтками, часто в ролі орендарів. Інколи єврейський орендар мав змогу передати частину орендованих володінь в суборенду, часто іншим євреям, що зрештою привело до утворення єврейських громад.

За оцінками науковців, опублікованими в 1980-х роках, кількість євреїв у чотирьох воєводствах (Волинь, Поділля, Київщина та Брацлавщина) протягом восьми десятиліть після 1569 року зросла в тринадцять разів — з 4 до 52 тисяч. Зростання відбулося завдяки переселенню євреїв, які прибували з Польщі, Литви, Італії, Моравії, Німеччини, оселялися й вели подібний до прикордонного спосіб життя поруч зі своїми неєврейськими сусідами в 115 містах на території України. Згідно з пізнішою оцінкою, до 1648 року в цих самих воєводствах, зокрема на Червоній Русі, було близько 40 тис. євреїв, зосереджених приблизно у 200 громадах.

Джерела

  • Paul Robert Magocsi, A History of Ukraine (Toronto, Second Edition, 2010), 141, 151;
  • Antony Polonsky, The Jews in Poland and Russia (Oxford and Portland, OR, 2010), vol. I, 84;
  • Shmuel Ettinger, "Jewish Participation in the Settlement of Ukraine in the Sixteenth and Seventeenth Centuries," in Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective, Peter Potichnyj & Howard Aster, eds. (Edmonton, 1988), 25;
  • Shaul Stampfer, "Gzeyres Takh Vetat," YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe (2010).

1567–1635

У Львові існувала сефардська єврейська громада, до якої входило близько тридцяти купців із Туреччини та їхні сім’ї. Вони підтримували зв’язки з Йосифом Насі, придворним євреєм османських султанів.

Джерела

  • Antony Polonsky, The Jews in Poland and Russia (Oxford and Portland, OR, 2010), vol. I, 13.

1600–1760-ті рр.

У цей період у багатьох малих приватних містечках Речі Посполитої, що належали шляхті, оселилися великі групи євреїв і там виник феномен єврейських містечок — штетлів, пізніше ідеалізованих в єврейському фольклорі. Єврейське населення штетлів становили їдишомовні євреї-ашкеназі, нащадки німецьких євреїв, які оселялись у Богемії, Польщі й Литві з XII століття та мігрували на українські землі з XVI століття.

Читати більше...

Станом на 1764 рік на території Речі Посполитої в майже 1150 єврейських громадах жило близько 750 тис. євреїв — найбільший єврейський центр тогочасного світу. З 16 найбільших єврейських громад десять розташовувалися в приватних містах, які перебували у власності й під контролем шляхти. Королівські міста (як-от Львів, Краків та Вільно) залишалися важливими центрами взаємодії євреїв із ширшим суспільством, там вони мали свої священні простори й жили насиченим інтелектуальним життям. Однак саме в деяких приватних містах євреї становили більшу частку (іноді більшість) населення й відігравали вагомішу роль в міському управлінні й економіці.

Євреї зі штетлів регулярно спілкувались із сільськими євреями (27 % єврейського населення за переписом 1764 року), які населяли переважно східну частину польсько-литовської держави. В одному селі часто жила одна або лише кілька єврейських сімей, тож сільські євреї їздили до сусіднього штетлу на особливі оказії, шабат і свята.

Як власники будинків і крамниць, що виходили на ринкову площу, євреї в штетлах також взаємодіяли з неєвреями усіх класів, зокрема сільськими жителями, які в базарні дні привозили в місто на продаж свіжу продукцію, а натомість купували товари й послуги, недоступні в селах.

Джерела

  • Antony Polonsky, The Jews in Poland and Russia (Oxford and Portland, OR, 2010), vol. I, 84–88;
  • Adam Teller, "The Jewish Town, 1648–1772, "Polin: 1000 Year History of Polish Jews (Warsaw, 2014), 134–135, 138.

1700-ті рр.

Кількість євреїв у козацькій Гетьманщині була мізерною — близько 600 у XVIII столітті. Їхня відсутність стала результатом низки указів, що їх видав російський імперський уряд у відповідь на вимоги козацьких провідників заборонити поселення євреїв на Лівобережній Україні. Більшість євреїв втекли або були вислані на Правобережжя, яке було під владою Польщі. Ті ж нечисленні євреї, що залишилися, прийняли православ'я.

Джерела

  • Paul Robert Magocsi, A History of Ukraine (Toronto, Second Edition, 2010), 295–96.

1764

Більшість польсько-литовських євреїв мешкали на схід від Вісли в регіонах Речі Посполитої, де переважали непольські етнічні групи. В Речі Посполитій жило 750 тис. євреїв і було 44 міст із понад тисячею єврейських мешканців, а на Україну-Русь припадало 44 % (330 тисяч) єврейського населення й 27 таких міст. Майже три чверті євреїв жили в містах і селах під владою місцевих шляхтичів, а не королівства. У Львові проживала друга за розміром єврейська громада Речі Посполитої (7400 осіб), а найбільша — в приватному містечку Броди (8600 осіб).

Джерела

  • Antony Polonsky, The Jews in Poland and Russia (Oxford and Portland, OR, 2010), vol. I, 14–15, 71, 86;
  • Moshe Rosman, "Poland: Poland before 1795," YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe (2010).